گزارش امیرعبداللهیان از نشست گفت وگوی ایرانی - عربی

حسین امیرعبداللهیان در پیامی  اظهار کرد: در جریان سخنرانی در سومین نشست گفتگو‌های ایرانی - عربی که به همت شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان برگزار شد، تاکید کردم که از مرحله گفتگو‌های ایران- عربی عبور کرده ایم و اکنون در مرحله گفتگو‌های منطقه‌ای و فراتر از آن، همکاری‌های منطقه‌ای قرار داریم.

وی افزود: نشست‌های نخبگانی و مباحث عالمان و اندیشمندان منطقه را به عنوان راهی موثر برای پالایش اذهان و افکار از ادراکات ناصواب و بدون مبنا درباره یکدیگر دانستم.

عبداللهیان تصریح کرد: ایران برای ارتقاء و تعمیق تفاهم و همدلی بین کشور‌های منطقه مصمم است و رویکرد قطعی دولت در برجسته سازی سیاست همسایگی، ناظر به درک همین نکته اساسی است.

گزارش امیرعبداللهیان از نشست گفت وگوی ایرانی - عربی

وزیر امور خارجه ادامه داد: به راهبرد جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه و امنیت پایدار، همگرایی و همکاری منطقه‌ای اشاره کردم و رفع اشغالگری و خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی در جهت تحقق کامل صلح، ثبات و امنیت کامل و حقیقی در غرب آسیا را ضروری دانستم.

عبداللهیان افزود: در پایان طی مصاحبه اختصاصی در مورد مناسبات تهران و قاهره گفتم: در چارچوب توافق روسای جمهور ایران و مصر، ما مذاکرات رو به جلویی با سامح شکری در مسیر ارتقای روابط قاهره و تهران داریم. گام‌های مشترکی برداشته ایم و این مسیر درست را مشترکا ادامه خواهیم داد. نگاه راهبردی به گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای طیف گسترده‌ای را در جهان اسلام و جهان عرب از جمله مصر شامل می‌شود.