فوری | وزارت دفاع اسرائیل به آتش کشیده شد

خبرنگار الجزیره گزارش داده که تظاهرکنندگان حامی آزادی اسرای اسرائیلی وزارت دفاع رژیم اشغالگر در تلاویو را به آتش کشیده اند.

فوری | وزارت دفاع اسرائیل به آتش کشیده شد