به گزارش افکارنیوز، احمد نجابت عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتوگو با فارس، درباره لزوم اتحاد بین احزاب اصولگرا در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آینده گفت: ایجاد وحدت میان جریان اصولگرایی به عنوان جریان غالب در کشور ضروری است از این رو جریانات و تشکلهای اصولگرا نیز باید در این راستا اقدامات جدی را انجام دهند.

وی با اشاره تکثر نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده افزود: اظهار نظر اخیر برخی از جریان‌ها و چهره‌های اصولگرا در مورد تعدد نامزدهای اصولگرایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار تعجب‌آور است زیرا به طور حتم این موضوع ریزش رأی اصولگرایان در انتخابات آینده را به دنبال خواهد داشت..

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه انتخابات آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، انتظار می‌رود اصولگرایان از رقابت درون‌گروهی پرهیز کنند.

نجابت اظهار داشت: اصولگرایان باید با تکیه بر گفتههای رهبر معظم انقلاب مسیر خود را مشخص کنند چنانچه ایشان بارها تأکید کردند که وجود اختلاف سلیقه میان این جریان امری طبیعی است اما ضرورت ایجاد میکند که این مجموعه حول محور وحدت با یکدیگر حرکت کنند.