دیوان محاسبات: مستمری مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود

 در جلسه ای که با حضور مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ، رییس امور سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس سازمان بهزیستی کشور در دفتر معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی تشکیل شد، مقرر گشت که سازمان هدفمندی، نسبت به پرداخت مستمری بالغ بر ۱۳ هزار نفر مددجو اقدام و سازمان بهزیستی تدابیر لازم در شناسایی و معرفی مددجویان جهت پرداخت به ذی‌نفع نهایی در نوبت بعد را اتخاذ کند.