به گزارش افکارنیوز، پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان در گفتگو با مهر، در خصوص گرانی های اخیر و تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز موضوع تحریم ها از ماهیت وجودی خودش خارج شده و عملا به یک اهرم سیاسی تبدیل شده که نوع تاثیر گذاری آن مبتی بر خاستگاهی است که از سوی نظام سلطه اعمال می شود.

وی با بیان اینکه تحریم موضوعی است که ایران ۳۳ سال با آن دست و پنجه نرم کرده وآنها را به فرصت تبدیل کرده است، گفت: این رفتار غرب باعثشده تا انسجام ملی در داخل ایجاد شود و ظرفیت های داخلی بسیج شوند تا پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف داشته باشیم و این همان چیزی است که نظام سلطه نسبت به آن حساسیت دارد.

غربی ها نگران هستند فرهنگ مقاومت ایران به سایر کشورها برسد

قائم مقام جمعیت رهپویان با اشاره به اینکه مقاومت ایران در مقابل تحریم ها و تهدید ها باعثپیشرفت کشورمان شده است، گفت: اهرم تحریم از سوی غربی ها به عنوان چماقی بوده است که می خواستند با آن برخی کشورها را در حالت عقب ماندگی نگه دارند تا مجبور به سازش شوند.

سروری در ادامه اظهار داشت: ملت ها نیز در مقابل این چماق دو راه کار بیشتر نداشتند، یا مانند ملت ایران در مقابل این زور گویی ها مقاومت می کردند، یا تن به سازش می دادند و خواسته های نظام سلطه وغرب را انجام می دادند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد می توان با مقاومت در مقابل تحریم ها و دور زدن آن و تکیه بر ظرفیت های داخلی و باور داشتن توانمندی های ملی از مرز توقف و عقب گردی گذشت و به فضای پیشرفت رسید.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: غربی ها نگران این هستند که مدل مقاومتی جمهوری اسلامی ایران به فرهنگی برای سایر کشور ها تبدیل شود و کشور های مسلمان در مقابل سلطه گویی های غربی ها ایستادگی کنند.

دست های پنهانی در پشت صحنه تحریم ها در داخل وجود دارد

سروری با بیان اینکه مضوعاتی مانند برنامه هسته ای ایران جنگ روانی بیش نیست، گفت: هدف غربی ها از تشدید تحریم ها این است که خواسته های ظالمانه خود را تحمیل کنند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با تحریم زندگی کرده و توانسته است مقاومت را به عنوان یک عنصر موثر به صورت فرهنگ در جامعه در بیاورد، گفت: از این منظر است که احساس می کنیم دست های پنهانی در پشت صحنه تحریم ها در داخل وجود دارد که به شدت تلاش می کند از وضعیت اقتصادی و معیشتی داخل کشور شعب ابی طالب بسازد و کشور را بر اساس آدرس غلطی که به ملت می دهد در مسیر سازش و تسلیم قرار دهد.

سروری خاطر نشان کرد: این موضوع از ماه ها قبل احساس می شد و امروز بیشتر از گذشته احساس می شود.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم با اشاره به اینکه برخی مانع تنظیم بازارمی شوند تا زمینه را برای گرانی و افزایش قیمت ها فراهم کرده و مقاومت طلایی ملت ایران را متوقف کنند، گفت: اقدام این عده به نوعی همگرایی و همسازی با سمفونی نظام سلطه است و دستگاه های امنیتی باید این موضوع را پیگیری کرده و دست های پنهان را شناسایی و قطع کنند.

ایران در بهترین موقعیت و ذخایرارزی بسیار مطلوب است

وی اظهار داشت: به هیچ وجه منطقی نیست در حالی که همه کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند نظام جمهوری اسلامی ایران کم ترین پیوستگی را با اقتصاد بین المللی دارد تحریم ها بتواند تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورمان داشته باشد.

قائم مقام جمعیت رهپویان با اشاره به جنگ روانی و فشارهای متعددی که توسط اصحاب رسانه نظام سلطه بر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود و عوامل داخلی نیز به آن دامن می زنند، گفت: آنها نمی خواهند دستاورد بزرگ ملت ایران به عنوان الگویی موفق در جهان مطرح شود.

وی در ادامه افزود: در دوران ۸ سال دفاع مقدس زمانی بود که هزینه های تامین هر بشکه نفت از درآمد آن بیشتر شده بود، اما ملت ایران در آن شرایط سخت مقاومت کردند و با پیروزی از آن گردنه ها عبور کردند.

سروری خاطر نشان کرد: امروز که شرایط ما در بهترین موقعیت قرار دارد و ذخایر ارزی در وضعیت بسیار مطلوبی است و آسیب پذیری های غرب به شدت افزایش پیدا کرده، جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از گذشته است.

استراتژی تهدید در برابر تهدید به خوبی صورت نگرفت

قائم مقام جمعیت رهپویان با اشاره به اینکه استراتژی رهبر انقلاب در وضعت بدر و خیبر و همچنین استراتژی ضربه در مقابل ضربه و تهدید در مقابل تهدید به خوبی صورت نگرفته است، اظهار داشت: غرب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار دارد و طبیعتا هر ضربه ای می تواند نتیجه انتخابات آمریکا را به شدت متغیر کند.

سروری گفت: آمریکایی ها به دنبال این هستند که هم مذاکره انجام شود و هم فشار بر جمهوری اسلامی ایران بیاورند. مذاکره برای اینکه عدم این کار به افزایش قیمت انرژی منجر می شود و این می تواند نارضایتی در آمریکا را توسعه دهد.

قائم مقام جمعیت رهپویان خاطر نشان کرد: از سویی فشار بر کشورمان برای این است که آنها به جمهوری خواهان و به رقبایشان نشان دهند که به جمهوری اسلامی ایران امتیازی در مذاکرات نداده اند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم این معادله شکل بگیرد و باید این معادله را بر هم بزنیم. آنها باید در مذاکرات به ما امتیازداده و مذاکرات را در یک مسیر محدود و زمانبندی شده قرار دهند.

حقوق قانونی خودمان در تنگه هرمز استفاده کنیم

وی تاکید کرد: ما می توانیم از حقوق قانونی خودمان در تنگه هرمز استفاده کنیم و ظرفیت‌های موجود آمریکا را به چالش مواجه کنیم.

لزوم تشکیل یک قرارگاه اقتصادی فعال

وی گفت: در حال حاضر با توجه به تشدید تحریم ها و برای مقابله با گرانی ها به نظر می رسد باید یک قرارگاه اقتصادی بسیار فعال و چابک تشکیل شود.

سروری خاطر نشان کرد: در این قرارگاه باید ظرفیت های خود را جمع کرده و مانع از این شویم که دست های پنهانی دنبال دامن زدن به گرانی ها در داخل کشور شوند و از سویی باید تلاش کنیم که تحریم ها پایه پیشرفت های جدیدی برای کشورمان شود.

قائم مقام جمعیت رهپویان اظهار داشت: باید دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران را که ناشی از این تحریم ها است برای مردم تبیین کنیم و مقاومت مردم طوری نشان داده شود که مشخص شود این مقاومت ها چه دستاوردهایی را به دنبال داشته است.

دولت با حرکات مشکوک دردستگاه اجرایی برخورد کند

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر دشمن است که در انزوا گیر کرده است، بیان کرد: امروز دشمن با فریادهای بنفش تلاش می کند تا وضعیت منفعل خودش را وارونه جلوه دهد.

سروری در ادامه افزود: متاسفانه وجود سوءتدبیر در دستگاه اجرایی را نمی توان نادیده گرفت هر چند که امروز دولت در وسط میدان است و همه باید تلاش کنند دولت را کمک کنند تا با پدیده گرانی مقابله شود، از سویی دولت نیز باید تلاش کند حرکات مشکوکی که در دستگاه اجرایی دیده می شود را قطع کرده و اجازه ندهد زحماتش به هدر برود.