نظر خزعلی درباره چند همسری مردان متمول

انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور گفت: کسانی که توان مالی برای چند همسری دارند خوب است که این توانایی مالی خود را در اختیار جوانانی قرار دهند که امکان ازدواج ندارند.

وی ادامه داد: اسلام شرایط خاص و ویژه‌ای دارد و توصیه من این است که کتاب شهید مطهری را بخوانید.