به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، حسن کامران نماینده مردم اصفهان و یکی از طراحان استیضاح وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: هماکنون درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان ۵۱ امضاء دارد و بعد از آغاز کار مجلس این استیضاح دوباره به جریان میافتد.

وی افزود: ما برای استیضاح وزیر ورزش اصرار داریم و اگر هم برخی از نمایندگان بخواهند امضای خود را پس بگیرند باز هم استیضاح حد نصاب دارد.

نماینده اصفهان ابراز امیدواری کرد که هیئت رئیسه مجلس همکاری لازم را برای این استیضاح انجام دهد و اظهار داشت: آقای عباسی برنامه‌ای برای جوانان ندارد، درحالی که وزارتخانه آقای عباسی هم مربوط به ورزش و هم مربوط به جوانان است ولی در این وزارتخانه توجهی به مسائل جوانان نمی‌شود.

کامران گفت: همچنین در بحث ورزش هم بخاطر دخالتها در فدراسیونها و انتصابات پیدرپی مسائلی مطرح شده و در کل دلیل این موضوع این است که وزیر ورزشی نیست.