به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در پایان نخستین کنفرانس بینالمللی جنبش عدم تعهد از تمبر یادبود برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران رونمایی شد.

در این مراسم علی سعیدلو معاون رئیس جمهور در امور بینالملل، علیاکبر رضایی رئیس مرکز اسناد ریاست جمهوری و همچنین سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی حضور داشتند.