افکار

در این تصاویر جالب یک خفاش با انجیر سیکامور در دهانش را مشاهده می‌کنید. انجیر سیکامور نام یک گونه از سرده انجیر است.

کد خبر: 1242928