عدالت‌خواهی پزشکیان زیر سوال رفت +فیلم

ماجرای دفاع پزشکیان از یک بی عدالتی محض را از زبان دکتر زاکانی خواهید دید.