شعار دولت قاضی زاده هاشمی

قاضی‌زاده هاشمی در برنامه صف‌اول: شعار دولت من، دولت مردم دولت خانواده است.