به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامهو بودجه با اشاره به دستور جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه دعوت از سید شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی را به منظور ارائه گزارش پیرامون وضعیت درآمد، هزینهها، تورم و گرانی در دستور جلسه هفته آینده خود قرار داده است.

نماینده اسفراین افزود: این کمیسیون همچنین محمدرضا فرزین رئیس صندوق توسعه ملی را برای پاسخگویی پیرامون مسائل مختلف را به مجلس فراخوانده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته آینده پس از دور اول تعطیلات تابستانی که دو هفته به طول انجامید، جلسه علنی خواهند داشت.