به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه شورای نگهبان، آیتالله احمد جنتی به عنوان دبیر، محمدرضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و عباسعلی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند.