دبیر ستاد اعتدالیون پزشکیان: به جلیلی رای می‌دهم

محمدرضا جهان بیگلری دبیر ستاد اعتدالیون پزشکیان: به علت حضور افراد ناکارآمد تیم روحانی در اطراف پزشکیان استعفا کردم.

بعد از بررسی برنامه‌های آقای جلیلی به این نتیجه رسیدم ایشون فرد اصلح و مناسب برای ریاست جمهوری هستند.