شاخص‌ها و معیارهای تعیین افراد برای خدمت در دولت چهاردهم +فیلم

 دفتر رئیس جمهور منتخب در اطلاعیه‌ای با قدردانی از مردم ایران، شاخص‌ها و معیارهای تعیین افراد را برای خدمت در دولت چهاردهم اعلام کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

به نام خدا

مردم شریف ایران

فرصتی نو با رای اکثریت شما فراروی ایران عزیز قرار گرفته است.

اکنون با انتخاب شما دکتر مسعود پزشکیان به افتخار ریاست جمهوری ملت ایران نائل آمده است. رئیس جمهور منتخب متعهد شده است که اصول کارشناسی شایسته گزینی، شفافیت و پاسخگویی را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ اولین گام در این مسیر برگزیدن همکاران ایشان در دولت چهاردهم بر اساس همان اصول است.

در این مسیر شماری از شهروندان عزیز که دلسوزان این مرز و بوم هستند نیز در روزهای گذشته کارزارهایی برای شفاف کردن فرایند انتخاب هیئت دولت و همکاران آن راه اندازی کرده بودند.

رئیس جمهور منتخب در عمل به وعده‌ای که داده بود و در پاسخ به این اقدام و خواست‌های مشابه شیوه انتخاب نامزدهای همکاری با دولت را با ملاحظه تنگنای زمانی اعلام میدارد دولت کارآمد برای حل مسئله‌های دشوار ایران امروز را فراهم آورند.

از خداوند متعال موفقیت همه گروه‌ها شخصیت‌ها و شهروندان عزیز را در پیشبرد احساس مسئولیت در این ایام حساس برای ایران طلب می‌کنیم.

دیدگاه‌ها معیارها و پیشنهادهای مختلف و حتی متفاوت قطعاً لحاظ خواهند شد. از آحاد ملت شریف ایران میخواهیم که منتخب خود را در این فرصت مهم و دشوار دعا و یاری کنند.

- مبانی و اصول مورد نظر رئیس جمهور منتخب در انتخاب همکاران خود به شرح زیر اعلام می‌شود.

شیوه انتخاب نامزدهای همکاران رئیس جمهور در دولت چهاردهم

یک: دبیرخانه‌ای برای مدیریت فرایند انتخاب همکاران رئیس جمهور تعیین؛ و برای انتخاب هر یک از وزراء معاونین رئیس جمهور و رؤسای سازمان‌هایی که با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده است.

دو: برای هر کمیته بر اساس تخصص حسن شهرت و حداکثر بی طرفی در بررسی افراد، رئیس تعیین شده است.

سه: انتخاب رؤسای کارگروه‌ها حداکثر تا ۱۸ تیر توسط دبیرخانه

چهار: معرفی اعضای کمیته‌ها با رعایت ترتیب زیر حداکثر تا ۲۰ تیرماه توسط رؤسای کارگروه‌ها. ۲ نفر نخبه دانشگاهی و ۲ نخبه تخصصی غیر دانشگاهی.

یک نفر از جبهه اصلاحات و تشکل‌های حامی. دو نفر از تشکل‌های تخصصی نظام‌های صنفی یا سازمان‌های مردم نهاد مرتبط.

یک نماینده از بخش خصوصی مرتبط به پیشنهاد اتاق بازرگانی. یک نفر از وزرای ادوار به پیشنهاد مجمع وزرای ادوار

دو نفر از اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها با هماهنگی رئیس ستاد مرکزی.

یک نفر از زنان اقوام یا اقلیت‌ها در میان افراد بندهای فوق نیز می‌توانند زنان اقوام یا اقلیت‌ها باشند.

پنج: روز ۲۱ تیرماه جلسه اعضای کمیته‌ها با حضور ریاست محترم جمهوری منتخب برگزار خواهد شد.

شش: هر کمیته بعد از بررسی سوابق نامزدهای هر سمت برای هر سمت وزارت، رئیس سازمان و ...) بین ۳ تا ۵ نامزد را با رعایت موارد زیر معرفی می‌کند.

دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته باید زیر ۵۰ سال باشند.

دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته باید سابقه وزارت یا مدیریت اجرایی در سطح همکاری با رئیس جمهور نداشته باشند.

دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته از دستگاه ذیربط یا استانداران باشند.

دست کم یک نفر از نامزدهای پیشنهادی هر کمیته باید از زنان یا اقلیت‌ها باشند.

 

حجم ویدیو: 2.34M | مدت زمان ویدیو: 00:01:14