توصیه مکرر رهبرانقلاب به شهید رئیسی/فیلم

شهیدجمهور خستگی را خسته کرد و توانِ جوانانِ این مرز و بوم را به رخ جهانیان کشید.

 

حجم ویدیو: 9.04M | مدت زمان ویدیو: 00:02:02