امضا‌های ۹ رئیس‌جمهور ایران

امضا‌های ۹ رئیس جمهوری را مشاهده می‌کنید؛ از سمت راست بالا، امضا‌های آیت الله خامنه ای ، هاشمی رفسنجانی، در ردیف زیرین، محمدعلی رجایی، مسعود پزشکیان، ردیف بعدی، حسن روحانی، محمد خاتمی، ابوالحسن بنی صدر، و در نهایت ابراهیم رئیسی و محمود احمدی نژاد را می‌بینید.

New Project (30)