افكار نيوز - در مورد پاکستان نام "حمید گل" رئیس برکنارشده سازمان اطلاعاتی این کشوربیش ازدیگران در گزارش آمده است.

به گزارش افکار به نقل از سایت افشاگر رادیو فرانسه گفت: حمید گل و دیگر افسران بلند پایه پاکستان بطورمنظم با رهبران طالبان دیدار وآنها را به انجام سوءقصد های انتحاری تشویق کرده و از آنها می خواسته اند که ازطریق مین گذاری سربازان ناتو را به قتل برسانند. حمید گل این اتهامات را بی معنی دانسته و رد می کند.

در مورد میزان مرگ و میر غیرنظامیان در جنگ افغانستان گزارش یادآوری می کند که: نیروهای بین المللی بدون دلیل غیرنظامیان را هدف قرارداده اند و برای نمونه مامورین سازمان اطلاعاتی آمریکا یک مرد افغان " لال وکر " را که صدای ایست آنها را نشنیده بود به گلوله بسته اند.

به هرحال، هنوز معلوم نیست که مدیران سایت " ویکی لیکس " به درخواست مقامات واشنگتن، در خود داری از ادامه انتشاراین اسناد، پاسخ مثبت خواهند داد یاخیر.
ژنرال " جمز جونز " مشاورامنیت ملی باراک اوباما می گوید: ادامه این افشاگری های امنیت ملی آمریکارا در خطرقرارمی دهد، ولی آنچه که مسلم است.
به نوشته لوپوئن، این گزارش ها شفاف سازی در مورد ناگفته های جنگی است که آمریکا تاکنون سیصد میلیارد دلاردرراه پیروزی در آن هزینه کرده است.

پايان خبر/ب+