به گزارش افکارنیوز به نقل از محدوده، گفته می شود در این جلسه ضمن گفت و شنود مختلف طرفین بر نزدیکی دیدگاه های خود تاکید کرده و قرار شده است که این دیدارها ادامه داشته باشد.


از دیگر اخبار شنیده شده اینکه برخی از نزدیکان لیدر جریان انحراف تصریح کرده اند که وی به دنبال آن است که دیدگاه های نظری خود را از طریق سید حسین خمینی طرح و بیان کند بگونه ای که وی حتی گفته این سخنان اگر به نام یک خمینی زده شود بهتر است.


همچنین گفته می شود که این اتفاق بیانگر شکل گیری مثلثی شامل اضلاع لیدر جریان انحراف،سید حسین خمینی و حجتیه نوین می باشد.