به گزارش افکارنیوز، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنهای در اینفوگرافیکی دستاوردها، ثمرات و منافع ایستادگی در مسئله هستهای برای جمهوری اسلامی ایران را که حضرت آیتالله خامنهای در یباناتشان در طول ۹ سال گذشته (۸۳ تا ۹۱) در ۴۴ سخنرانی به آن اشاره کردهاند،منتشر کرده است.

این اینفوگرافی دراینجا قابل مشاهده است.