به گزارش افکارنیوز، جواد جهانگیرزاده عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: جلسه علنی فردا _یکشنبه_مجلس شورای اسلامی طبق دستور کار ارائه شده برگزار میشود.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص حضور رئیس‌جمهور در جلسه فردای مجلس افزود: قرار نیست که رئیس‌جمهور در جلسه فردا حضور پیدا کند و اساساً چنین دستور کاری برای جلسه فردا پیش‌بینی نشده است.

جهانگیرزاده ادامه داد: اخبار منتشر شده در مورد حضور رئیس‌جمهور در جلسه علنی فردای مجلس درست نیست و مجلس فردا دستور کار خود را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان مجلس فردا به نهاد ریاست‌جمهوری می‌روند و در ضیافت افطاری رئیس‌جمهور شرکت می‌کنند.

عضو هیئترئیسه مجلس اضافه کرد: قطعاً در این جلسه مسائل روز کشور مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.