به گزارش افکارنیوز، عليرضا محجوب درگفتوگو با ايسنا، حسين كمالي را به عنوان كانديداي مورد نظر اين تشكل در انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح و تاكيد كرد كه بايد زمينه براي حضور جريانهاي غيراصولگرا در انتخابات پيشرو فراهم شود.

وی با بیان اینکه اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در رقابت کاندیداها از جریانهای مختلف با یکدیگر است، گفت: براین اساس باید فضای انتخابات برای انجام رقابتی کامل در کشور فراهم شود تا تمامی جریانات حاضر در کشور بتواند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که باید زمینه حضور تمامی جریانات در انتخابات ریاست جمهوری فراهم شود گفت: وزارت کشور و شورای نگهبان باید برای حضور و دعوت همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در انتخابات تلاش کنند.

وي در عين حال تاكيد كرد كه جريانها و گروههاي مختلف بايد با انگيزه وارد ميدان رقابت انتخاباتي شوند تا علاوه بر كسب نتيجه مورد نظر منافعي براي نظام در بر داشته باشد.