به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، جواد جهانگیرزاده عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با بیان اینکه قرار است نمایندگان مجلس فردا به نهاد ریاستجمهوری بروند و در ضیافت افطاری رئیسجمهور شرکت کنند، افزود: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم افطار حضور خواهد داشت.

عضو هیئترئیسه مجلس با ذکر این مسئله که رئیس جمهور و رئیس مجلس در مراسم فردا سخنرانی خواهند کرد، اضافه کرد: قطعاً در این جلسه مسائل روز کشور مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.