به گزارش افکارنیوز، دخيل عباس زارعزاده در گفتوگو با ايسنا ، با بيان اينكه ادامه بررسيها در خصوص اصلاح قانون انتخابات به جلسات آينده موكول شد، افزود: همچنين دراين جلسه، گزارشي از سوي مسوولان نيروي انتظامي در قالب طرح امنيت اجتماعي ارائه شد و نمايندگان از نحوه عملكرد نيروي انتظامي در اين طرح ابراز رضايت كردند.

وی تصریح کرد: در این جلسه سردار احمدی‌مقدم به همراه معاونین پیشگیری و امنیت اخلاقی حاضر شده و ضمن ارائه گزارشی در مورد عملکرد این نیرو در سال ۹۰ و چهارماهه سال ۹۱ پیرامون موضوع برخورد با ماهواره نیز با نمایندگان به تبادل‌نظر پرداخت.

وی افزود: در جلسه روز گذشته کمیسیون که با حضور فرمانده نیروی انتظامی و تنی از چند از معاونان وی برگزار شد، گزارشاتی در مورد نحوه عملکرد نیروی انتظامی در طرح برخورد با مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی در قالب طرح امنیت اجتماعی به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید که نمایندگان در مجموع از نحوه عملکرد نیروی انتظامی در این طرح رضایت داشتند.

وي افزود: نمايندگان مجلس نهم نيز درباره اصلاح و بهبود برخورد نيروهاي انتظامي در طرح جمعآوري ماهوارهها و همچنين برخورد با بدحجابي و همچنين پرهيز برخورد فيزيكي با افراد پيشنهاداتي به فرمانده نيروي انتظامي اعلام كردند.