به گزارش افکارنیوز، فرقاني در گفتوگو با ايسنا، با يادآوري اينكه اين اجلاس درتاريخ ۹ و ۱۰ شهريورماه در سطح سران در تاريخ ۷ و ۸ شهريور در سطح وزراي خارجه و ۵ و ۶ شهريور ماه در سطح كارشناسان برگزار خواهد شد، گفت: در اجلاس كارشناسان بيانه اجلاس تنظيم خواهد شد، وزراي خارجه آن را تاييد و سران آن را امضاء ميكنند.

وی همچنین در مورد تعطیلی تهران در زمان برگزاری اجلاس و این‌که چه روزهای تعطیل خواهد بودنیز اظهارداشت: این موضوع در ستاد در حال بررسی است و هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

سخنگوي معاون ارتباط و اطلاعرساني شانزدهمين اجلاس سران غيرمتعهدها همچنين در مورد دعوت از مصر براي شركت در اين اجلاس و تحويل رياست اجلاس به تهران ادامه داد: ما از طريق كانالهاي ديپلماتيك به طرف مصري اعلام كرديم كه آمادگي تسليم دعوتنامه رييس جمهور مصر را داريم و نمايندگي را در اين زمينه اعلام كنيم و منتظر هستيم طرف مصري اعلام كند، در چه سطحي اين دعوتنامه را دريافت خواهدكرد.