به کزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، جواد هروی با بیان این مطلب گفت: اتحاد نه به شکل صوری که صرفا کشورهای اسلامی را کنار هم گذارد و مثلا از چینش چندین کشور اسلامی، مجمع کشورهای اسلامی را برای ما ایجاد بکند، بلکه کشورهایی میتوانند در اتحاد واقعی باشند که دارای اصول، مبانی، اهداف و آرمانهای مشترکی با هم باشند. به همین دلیل است که دنیای اسلام ضرورتا باید به دنبال راهی باشد که بتواند همه کشورهای اسلامی را به گونهای عملی همسو کند.

بنا بر این گزارش، نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم خودداری از نگاه شعاری به وحدت کشورهای اسلامی، خاطرنشان کرد: نگاه شعاری در بخش وحدت، نگاه شعاری در پیوستگی سیاسی، نگاه شعاری در کمک‌های اقتصادی فرهنگی، همه در پایان به یک تفرقه ناملموس و ناآشکار می‌رسد؛ یعنی‌‌ همان چیزی که دنیای غرب و استکبار جهانی در پی آن هستند و سالیان سال در تعقیب آن بوده و هستند، تا بتواند یک شکاف نامرئی در مرزهای کشورهای اسلامی پدید آورند.

در این باره، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه امروز آنچه بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد، آن است که ما چه سطحی و ظاهری و شعاری و چه به شکل شعوری و چه به‌ معنای دقیق کلمه در شکل زیرساختی باید یکسری مشترکات مورد توافق میان کشورهای اسلامی را در نظر بگیریم و آنها را به شکل عملیاتی دربیاوریم، افزود: جریان بیداری در کشورهای اسلامی، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که امروز چالش‌های جدی را در مرزهای خود به پا کرده است، چرا که پیوندهای مشترک میان کشورهای اسلامی از آنچه هست، بیشتر تقویت می‌شود.

ما هر آینه امکان تحقق رویدادهای جدیتر در آرمانهای اسلامی، در جهان اسلام داشتیم اما متأسفانه، امروزه دچار چالشهای جدی به ویژه در کشورهای شمال آفریقا و در کشورهای عربی و جنوب غرب آسیا هستیم که نتوانستند نگرشهایی همسو با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرند.