به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، احمد توكلي از كميسيون برنامه و بودجه با ۱۳۴ راي و محمد حسن نژاد از كميسيون اقتصادي با ۱۰۲ راي از مجموع ۲۳۳ راي عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار شدند.

كميسيون برنامه و بودجه عليمحمد احمدي و كميسيون اقتصادي ايرج نديمي را نيز براي عضويت در شوراي پول و اعتبار معرفي كرده بودند كه آنها موفق به كسب راي مجلس نشدند.