به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر ، در این کتاب ۲۷ اثر نقاشیخط با مضمون بسمالله وجود دارد که عمده ترکیبات آن ابداعی محمدرضا رحیمی است که به تأیید استادانی چون امیرخانی رسیده است.

مقدمه این اثر هنری را کاوه تیموری از مدرسان و پژوهشگران هنر خطاطی کشور نوشته است.

رحیمی ۵۰ تابلوی خوشنویسی دارد که ۲۷ تابلوی آن در این کتاب منتشر شده است.