به گزارش افکارنیوز، ايسنا نوشت:

" جلسه مشترک اعضای دولت و نمایندگان مجلس به میزبانی دولت برگزار شد و در این جلسه، رؤسای قوای مجریه و مقننه بر لزوم رسیدگی بیش‌تر به اوضاع اقتصادی کشور تأکید کردند "

بی‌شک این اتحاد و همدلی میمون و خجسته پیامدهایی مبارک را به دنبال خواهد داشت، از جمله آسان شدن زندگی به دنبال رفع مشکل تورم و گرانی و غیره، که در این صورت مردم همچون گذشته، به صد زبان قدردان و غزل‌خوان خواهند بود و چنین خواهند خواند:

دولت و مجلس که با هم ساختند

بر گرانی و تورم تاختند

ریشه‌کن غول گرانی شد، چرا؟

چون سبب‌ها را همه بشناختند

مرغ را ارزان نمودند ابتدا

پس به اقلام دگر پرداختند

جنس ِ ارزان بهر ما اندوختند

ارزها را زان طرف انداختند

ماند روی دست دشمن جنس‌ها

محتکرها سکه‌ها را باختند

دیگران ما را چو یکدل یافتند

بهر خود شمشیرشان را آختند

مردم از شوق چنین همبستگی

سازهای صد نوا بنواختند