به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان ،اكبر گنجي در وب سايت راديو زمانه با بيان اين كه گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي پس از ۳۳ سال قدرت عقب راندن حاكميت را ندارند، خواستار گفت وگوي ناقدانه ميان اصلاح طلبان و گروه هاي برانداز شد و نوشت: گروه هاي اپوزيسيون به دو گروه اصلاح طلب و ساختارشكن(برانداز) تقسيم مي شوند. اصلاح طلب نقاب اصلاح طلبي بر چهره بزند و دنبال براندازي رژيم برود. اين انتظار غيراخلاقي است كه من به عنوان يك ساختارشكن مقيم نيويورك كه هيچ فعاليتي جهت براندازي جمهوري اسلامي نكرده و هيچ هزينه اي تاكنون نداده ام، انتظار دارم كه ميرحسين موسوي، مهدي كروبي، مصطفي تاج زاده، احمد زيدآبادي و... در زندان ها براندازي جمهوري اسلامي را مطرح سازند.

انتظار طرح شعار براندازی رژیم جمهوری اسلامی در زندان ها یا داخل کشور و عمل کردن در این زمینه، انتظاری نابجاست. هزینه این کنش بسیار زیاد است. حداقل سال ها زندان و در مواردی مجازات اعدام به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: آیا تنها مشکل براندازی جمهوری اسلامی این است که اصلاح طلبان شعار سرنگونی رژیم را سرلوحه خود قرار نداده اند؟ آیا اگر اصلاح طلبان شعار براندازی بدهند جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد؟ روشن است که چنین نیست.

گنجی با اشاره به ترسو معرفی شدن اصلاح طلبان از سوی گروه های خارج نشین نوشت: برخی در تحلیل های خود پای رذیلت و ترس و زبونی را به میان می کشند و می گویند اصلاح طلبان خصوصا خاتمی افرادی بزدل و ترسو هستند اما محل نزاع جای دیگری است. اگر وارد کردن متغیر شجاعت و بزدلی روا باشد، این متغیر می تواند به صورت «خودشکن» عمل کند. یعنی من به عنوان فردی که در طول ۳۳ سال گذشته هیچ هزینه ای نداده و هیچ شجاعتی از خود بروز نداده ام، باید ابتدا از خود شجاعتی به نمایش بگذارم و بعد از دیگران انتظار شجاعت داشته باشم. در آمریکا و اروپا از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن گفتن نه هزینه ای دارد و نه نشان شجاعت است.

دعوت گنجی به گفت وگوی ناقدانه میان اصلاح طلبان و سایر گروه های اپوزیسیون در حالی است که این دو طیف سالهاست چه در خارج کشور و چه در داخل با یکدیگردر ائتلاف بوده و پالوده می خورند.