افكار نيوز - مشاور رئيس مجلس در امور بينالملل با اشاره به بازرسي كشتيهاي ايران اظهار داشت: قطعنامه اخير شوراي امنيت بر ضد ايران، با ايجاد فضاي نا امني به كشورها اجازه ميدهد با عمل بر اساس پيشبيني و گمان خود با تصور اينكه در كشتيهاي تحريم شده ايران مورد خاصي است، وارد عمل شوند كه چنين وضعي نسبت به ايران دنيا را امنتر نخواهد كرد.
وی بیان داشت: تحریم‌های اتحادیه اروپا طیفی از مصوبه تا اجرا است و هنوز اروپا در قبال آن عملی انجام نداده، هر چند که این تحریم‌ها می‌تواند خطرناک نیز باشد.
شیخ الاسلام با اشاره به تحریم‌های اخیر غرب علیه جمهوری اسلامی، عنوان کرد: تحریم‌ بانک‌ها آغاز شده ولی اثر کمی در شرایط فعلی ایران خواهد داشت چرا که از قبل نیز بسیاری از این کشورهای تحریم کننده همکاری سازنده بانکی و غیربانکی نداشتند و اعمال تحریم‌ کشتی‌ها نیز از سوی غرب دور از ذهن است.
وی در خصوص اظهار‌نظر رئیس جمهور مبنی بر اینکه قطعنامه ۱۹۲۹ برای گوشمالی ترکیه و برزیل بود، تصریح کرد: این قطعنامه پس از تنظیم بیانیه تهران صادر شد و این در حالی بود که برزیل و ترکیه براساس درخواست اوباما به دنبال روند همکاری سازنده با جمهوری اسلامی ایران بودند.
شیخ الاسلام با اشاره به رایزنی معقول و منطقی رئیس جمهور برزیل، نخست‌وزیر ترکیه و احمدی نژاد در تهران، ادامه داد: پس از تنظیم بیانیه سه جانبه با فشار آمریکا قطعنامه شورای امنیت در حالی‌ صادر شد که نه تنها روح درگیری موجود در آن آرامش همکاری‌ ایران و غرب را گرفت بلکه توهین به افرادی بود که صحبت‌ها را از کاغذ به تعهد تبدیل کرده بودند.

پایان خبر / ب.