افكار نيوز - احمدينژاد: پيرو اسلام نميتواند با رژيمصهيونيستي دوست باشد
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران کانون مکتب اسلام ناب محمدی(ص) و متعلق به همه بشریت است و چیزی به نام نژاد ایرانی وجود ندارد، گفت: چه طور کسی می‌تواند قرآن بخواند و خود را پیرو اسلام بداند، اما با رژیم صهیونیستی دوست باشد.

این سخنان در حالی بر سر زبان رئیس جمهور می‌آمد که مشایی در چند روز گذشته صحبت ازمکتب ایرانیِ اسلامکرده بود و آن را نه حرف خود که حرف و عقیده امام راحل خوانده بود که این سخن به مذاق وهابی‌ها بسیار شیرین آمده…

مشایی همچنین پیش‌تر از عدم دشمنی مردم ایران با اسرائیل سخن گفته بود که موجب واکنش‌های شدید از سوی مردم و نخبگان شده بود.

گویا رئیس جمهور همچنان بر حضور مشایی در پست‌های کلیدی اصرار دارد در حالی که آقایان، ‌یزدی خاتمی و تنی چند از ائمه جمعه شهرستان‌ها خواستار برکناری مشایی شده‌اند.

پايان خبر/ب+