تبلیغ عرفان جنسی در کرج
افکار نیوز - اخیراً تبلیغات وسیع و گسترده ای از عرفان وارداتی چینی به نام ' فالون دافا ' در شهرستان کرج در حال افزایش می باشد و طرفداران این عرفان با توزیع کتاب(فالون گونگ)، جزوات و لوح فشرده بدنبال گسترش این فرقه می باشند.

به گزارش افکار به نقل از جنبش سرخ حسینی، این فرقه از طریق سایتهای اینترنتی نیز در حال تبلیغ است. این آیین، مالکیت شخصی را حرام نموده و به مالکیت عمومی اعتقاد دارد.

فالون دافا می گوید: مردان مالک همه زنان و زنان مالک همه مردانند و مرد حق ندارد همسرخود را از عشق و معاشرت با مردان دیگرمنع نماید و بالعکس و بدنبال آن ترویج کمونیسم جنسی در این فرقه به وضوح دیده می شود. لذا بسیاری از زنان آمریکایی و یهودی به این فرقه شیطانی روی آورده اند.
تمرینات وحرکاتی که در این فرقه انجام می گیرد بدلیل ناآگاهی عمومی و شباهت زیاد به ورزش های رزمی مانند کونگ فو و ووشو حساسیتی را در مردم عادی بوجود نیاورده و برخی از مردم از روی ناآگاهی به این فرقه پیوسته اند.

پايان خبر/ب.