افكار نيوز - استخاره دهنمکی برای ساخت اخراجیهای۳

به گزارش افکار، مسعود ده‌نمکی در آخرین مطلب سایت شخصی‌اش نوشت:

هیچ‌‌گاه در طول یک سال گذشته اینقدر مصمم به ساخت اخراجی‌های ۳ نبودم.
مردعجیبی است این دوست ما وقتی استخاره می‌گیرد درست به وسط خال می‌زند، یکی از دوستان می‌گفت:
می‌خواست برای طلاق همسرش استخاره بگیرد. بدون اینکه موضوع را بگوید به ایشان زنگ می‌زند که لطفا برای من یک استخاره بگیرید این دوست ما وقتی قرآن را باز می‌کند بدون اینکه جواب استخاره را بگوید به ایشان می‌گوید که متاسفم من برای طلاق استخاره نمی‌گیرم!
وقتی برای استخاره از داخل مسجد الحرام به ایشان زنگ زدم میسر نشد جواب دهد اما امروز جواب استخاره ایشان به نیکی و زیبائی استخاره‌هائی بود که برای دو کار قبلی‌ام آمد.
یادم می‌آید خانم مریلا زارعی خاطره‌ای را در پشت صحنه اخراجی‌ها تعریف می‌کرد که حاکی از تردیدش برای حضور در اخراجی‌ها بود.
از همه جالبتر این بود که برای این رفع تردید استخاره گرفته بود و از آن جالب‌تر این بود که پاسخ اسخاره ایشان درست شبه همان پاسخی بود که من گرفته بودم.

پایان خبر / ب.