افكار نيوز - با نظر هيات منصفه مطبوعات به اتهام نشر اكاذيب، مديران مسئول "آفرينش " و " انديشهنو " مجرم شناخته شدند

هیات منصفه دادگاه مطبوعات نظر خود را درباره پرونده مدیران مسئول نشریه‌های " آفرینش " و " اندیشه نو " اعلام کرد.

به گزارش افکار به نقل ازفارس، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیران مسئول نشریات آفرینش و اندیشه نو، دیروز یکشنبه در شعبه ‌۷۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضاء هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آراء مدیر مسوول نشریه آفرینش را درخصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، مجرم و با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.

هیات منصفه مطبوعات استان تهران همچنین با اتفاق آراء مدیر مسوول نشریه اندیشه نو را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و مخالف موازین اسلامی و عفت عمومی، اتهام اختلاف ما بین اقشار جامعه و تشویق و تحریص افراد وگروه‌ها به ارتکاب اعمال علیه امنیت، اتهام اهانت به مقامات و نهادها، اتهام انتشار مذاکرات و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز، اتهام نقل مطلب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام، اتهام نقض بند ب ماده ‌۷ و بند د ماده ‌۲ تبصره ۲ از قانون مطبوعات به اتفاق آرا مجرم دانست.

ضمنا هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

ب /.