به گزارش افکارنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجید نامجو وزیر نیرو در پاسخ به برخی انتقادها درباره صادرات برق ایران به کشورهای همسایه با وجود کمبود برق در داخل کشور اظهار داشت: تا زمانی که در داخل کشور نیاز داشته باشیم، هیچگاه برق را صادر نخواهیم کرد زیرا یکی از شرایط موجود در قراردادهای خارجی این است که هر زمان در کشور وضعیتی بود که به برق نیاز داشتیم، صادرات انجام نمیشود.

وزیر نیرو تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تولید برق در کشور بسیار مناسب است و توانسته‌ایم هم برق صنایع و هم برق مورد نیاز کشورهای همسایه را تامین کنیم و تعمیرات نیروگاهی نیز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرف‌های ما نیز در قراردادها این را پذیرفته‌اند زیرا به هیچ وجه منطقی نیست زمانی که در داخل کشور نیاز داریم، برق را صادر کنیم و اینکه برخی‌ها می‌گویند با وجود بروز مشکل در تامین برق صنایع داخلی، برق به کشورهای همسایه صادر می‌شود، در جریان قراردادها نیستند و بدون اطلاع برخی انتقادات را مطرح می‌کنند.

نامجو با رد ادعاهایی درباره وجود مشکل در تأمین برق صنایع داخل کشور اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تولید برق در کشور بسیار مناسب است و توانسته‌ایم هم برق صنایع و هم برق مورد نیاز کشورهای همسایه را تامین کنیم و تعمیرات نیروگاهی نیز انجام شده است.

وزیر نیرو در عین حال تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه، باید اهداف توسعهای، مطابق برنامههای درازمدت پیشبینی شده در وزارت نیرو انجام شود تا بتوانیم این روند را حفظ کنیم که امیدواریم با تلاشهای همه جانبهای که در صنعت آب و برق کشور انجام میشود، این اهداف محقق شود.