افكارنيوز: برخي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس با برگزاري نشست مشترك دولت و مجلس مخالف بوده وبه همين دليل اين نشست در شش ماه گذشته برگزار نشده.

به گزارش خبرنگار افکار نشست مشترک دولت و مجلس فصلی بوده ودر هر فصل انجام می شود که یکبار مجلس وبار دیگر دولت میزبان این نشست ها بودند.

معمولا در این نشست ها درباره ی دستور کار دولت و مجلس وهمچنین مسائل جاری روز کشور بحثو برسی می شد. همچنین در هنگام بررسی بودجه سال کشور نشست مشترک دولت ومجلس انجام می شود. آخرین نشست مشترک دولت ومجلس در پانزده بهمن سال گذشته برگزار شد که دولت میزبان این نشست بود.

پس از آن قرار بود نشست بعدی در فصل بهار در مجلس شورای اسلامی برگزار شود اما این نشست نه تنها در فصل بهار برگزار نشد بلکه در فصل تابستان نیز چندین بار به تعویق افتاد.

محسن کوهکن سخنگوی مجلس تا کنون چندین بار از برگزاری این نشست در فصل تابستان خبر داد اما این نشست تا کنون برگزار نشده است.

به شنیدهای خبرنگار افکار در یکی از جلسات هیئت ریئسه مجلس در خصوص نشست مجلس و دولت در فصل تابستان بحثشد که برخی از اعضای هئیت ریئسه مجلس با آن مخالفت کردند اما قرار است این نشست در ماه مبارک رمضان به میزبانی مجلس برگزار شود.

عدم اجراي برخي از قوانين از جمله قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوي دولت باعث شد تا نمايندگان چندان تمايلي به برگزاري نشست مشترك با دولت نداشته باشند.همچنين رئيس جمهور تا كنون هشت قانون را براي اجرا ابلاغ نكرده كه رئيس مجلس به رئيس جمهور اين قوانين را براي اجرا ابلاغ كردند.