افكارنيوز:شركت ايرانسل به مناسبت روز خبرنگار هديه هاي مختلفي را براي خبرنگاران و همچنين دبيرهاي برخي از روزنامه ها ارسال كرد.

به گزارش خبرنگار افکار شرکت ایرانسل با دبیران و خبرنگاران اقتصادی برخی از روزنامه ها و نشریات
و خبر گزاری ها تماس گرفته و از آنها آدرس جهت ارسال بسته ها و هدیه های خود درخواست کرده است.

بر اساس اين گزارش فرد تماس گيرنده از شركت ايرانسل از اين افراد مي خواست تا آدرس خود را به ايرانسل ارسال كرده تا به مناسبت روز خبرنگار هدايايي براي آنان ارسال شود بر اساس شنيده ها اين هدايا شامل وجه نقدي،سيم كارت و كارت شارژ بوده.