افكار نيوز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد ، رئیس جمهور با اعطای وام مسکن سی میلیون تومانی به خبرنگاران موافقت کرده است.

وی افزود: با رئیس کل بانک مرکزی هم صحبت کردیم که مقدمات کار فراهم شود، بعد از نهایی شدن در شورای مسکن اجرا می شود.

سید محمد حسینی در حاشیه دولت در مصاحبه با واحد مرکزی خبر همچنین از اعطای وام به نشریات برای خرید ساختمان و لوازم و امکانات مورد نیاز خبر داد گفت: برای اولین بار است که ما موفق شدیم در دولت با آقای رئیس جمهور این مسائل را مطرح کنیم و تصمیمات خوبی که اتخاذ شد.

وی با اشاره به بازدیدش از باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به درخواست این قشر از خبرنگاران قرار شد موضوع بیمه آنها و سهام عدالت نیز پیگیری شود.

/ ب.