ایرنا، ˈمحمود احمدی نژادˈ رییس جمهوری اسلامی ایران، در دو روز حضور در مكه مكرمه، دیدارها و رایزنی های فشرده ای با سران و مقام های كشورهای اسلامی در حاشیه نشست فوق العاده كشورهای عضو سازمان همكاری های اسلامی داشته است.

احمدی‌نژاد در این سفر همچنین با روسای جمهوری کشورهای ترکیه، تونس، سودان، گینه بیسائو و برخی کشورهای دیگر دیدار و گفت وگو کرد.

زیارت مرقد منور پیامبر اسلام(ص) و قبور ائمه بقیع از جمله برنامه های رییس جمهوری در سفر یک روزه به مدینه منوره بوده است.

سازمان همكاریهای اسلامی ۵۷ عضو دارد كه از لحاظ جغرافیایی به سه گروه آسیایی، آفریقایی و عرب تقسیم میشوند.