به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی گفت: در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد اما استفاده بهینه از منابع موجود باید طی یک برنامه زمانبندی شده صورت گیرد و این در حالیست که در ریاضت اقتصادی ما با محدودیت در منابع و سرمایهها روبهرو هستیم و بهناچار باید با سهمیهبندی و کممصرف کردن با محدودیتهای موجود مقابله کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی‌ است که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در همه زمینه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره به لزوم همکاری قوای سه‌گانه در اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتی قوای سه‌گانه باید با تعامل بیش از گذشته در یک مجموعه‌ای که وظیفه هدایت کار اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد، تصمیمات لازم در این ارتباط را اتخاذ کرده و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هر یک از قوا باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چالشها و موانع در اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و هر یک از آنها تعامل با قوای دیگر را در برنامه کاری خود قرار دهند.