سایت فارس سینما نوشت:

حمید وقتی که در زمان استراحت می باشد و بازی در فیلمی را آغاز نکرده است بیشتر به ورزش کردن می پردازد و می توان او در باشگاه های ورزشی شهر تهران دید.

حمید به یک ورزش خاص علاقه ندارد بلکه تمامی ورزش ها را دوست دارد و سعی می کند خیلی از آنها را انجام دهد.

اما در این میان می توان خیلی خوب حس کرد که بدمینتون و بدنسازی از ورزش های مورد علاقه حمید می باشد و سعی می کند این دو ورزش را در کناری هم انجام دهد تا بدنی سالم و ورزشی داشته باشد.

خود حمید در مورد ورزش می گوید: من واقعا تمامی مردم را به ورزش کردن دعوت می کنم حتی خودم تا مدت ها پیش فقط در منزل ورزش می کردم و به خاطر شغلی که داشتم نمی توانستم وارد باشگاه شوم ولی مدتی چند تا از دوستانم که در ورزش فوتبال فعالیت دارند به من نام یک باشگاه را پیشنهاد دادند که هم هنرمندان و هم ورزشکاران در آنجا فعالیت می کردند. وقتی که به باشگاه سر زدم و یک روز در آنجا ورزش کردم احساس خیلی بهتری داشتم و سعی می کنم که هفته ای دو روز به باشگاه بروم.