يك منبع مطلع كه خواست نامش فاش نشود گفت: نفيسه اشراقي كه به منظور ملاقات با مهدي هاشمي رفسنجاني به دبي سفر كرده و كماكان در آنجا به سر مي برد، روز قبل ضمن مراجعه به سفارت انگلستان در امارات متحده عربي درخواست ويزا جهت عزيمت به لندن را داشته است.

اين منبع افزود: وي ترجيح مي دهد از اين پس به جاي دبي در لندن با مهدي هاشمي رفسنجاني ملاقات داشته باشد.