درنمازجمعه امروز که به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی برگزار شد ایشان به شباهتهای جریان فتنه ایران و کوفه پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است:

۱ / امیرالمومنین علی(ع) نام جریان مقابل خود را جریان فتنه گذاشتند…یعنی جریانی که باطل لباس حق می پوشد…

۲ / امیرالمومنین انگیزه فتنه گران را دنیا و تشنگی قدرت و ریشه فتنه ها را هوا و هوس
می دانستند…

۳ / هدف فتنه گران مقابل امیرالمومنین براندازی بود…جایگزینی حکومت باطل به جای حکومت حق…

۴ / ابزار فتنه گران در مقابل امیرالمومنین: دروغ وتهمت، شبهه افکنی، حرمت شکنی، فضاسازی رسانه ای، جابجایی معیارها، سوءاستفاده از مقدسات و ایجاد تفرقه بود…

۵ / فتنه عصر امیرالمومنین، امتحانی بود که در این امتحان کسانی سربلند و موفق شدند… وکسانی هم مردود شدند…والبته ساکتهای دربرابر فتنه تجدید آوردند.

6/حماسه 9 دی سال گذشته یک پیام برای آینده ها دارد که در فضای غبار آلود فتنه نورافکن بصیرت است...