"علی قصیر" خبرنگار شبکه‏ی تلویزیونی "پرس.تی.وی" ایران در لبنان، طی تماسی تلفنی، از "روبرت مارون حاتم" معروف به "کبرا" (محافظ شخصی ایلی حبیقه ، رییس شبهه نظامیان فالانژ در زمان ربودن دبپلمات های ایرانی) درخواست مصاحبه‏ی تصویری ماهواره‏ای پیرامون سرنوشت دیپلمات‏های ربوده شده ایرانی(احمد متوسلیان ، تقی رستگار مقدم ، محسن موسوی و کاظم اخوان) مى‏کند.