به گزارش فارس، هرچند ممکن است برخی اسناد ویکی لیکس خصوصا اظهارات و اسنادی که آنها درباره خودشان مطالبی را منتشر می کنند، صحت داشته باشد، اما به نظر می رسد گردانندگان آن به دنبال بهرهبرداری از اخبار دروغینی هستند که در لابلای دیگر خبرها منتشر میشود.