به گزارش افکارنیوز، بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران گفت: با توجه به شرایط خاص منطقه و بهویژه سوریه، عراق و افغانستان، اجلاس عدم تعهد در تهران به عنوان یک ابزار مهم دیپلماتیک در اختیار مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و مسئولان کشور ما نیز باید از این فرصت به بهترین وجه استفاده کنند.

وی افزود: ریاست ایران بر این اجلاس از یک سو بر حساسیت کار افزوده و از سوی دیگر توان بالقوه‌ای برای ایران به شمار رفته ‌تا از این طریق مشکلات موجود بر سر راه خود و به ویژه تحریم‌ها را پشت سر گذاشته و آنها را کم‌اثر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: جنبش عدم تعهد در عرصههای مختلف بینالمللی حضوری مؤثر داشته و میتواند در حل بسیاری از مشکلات راهگشا باشد.