به گزارش افکارنیوز به نقل از سایت اوباما، در متن سندی از ساواک در مورد هویدا نخست وزیر وقت پهلوی، که از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده، آمده است: در تاریخ ۲/ ۵/ ۵۱ سناتور نمازی به قریشی اظهار داشت شما با هویدا نخست وزیر كه همسایه شما است چه می كنید؟ قریشی گفت من هیچ سر و كاری با این مرد ندارم و به سعید مهدوی هم توصیه می كردم كه اطراف هویدا نگردد.

این آدم بخار ندارد اما مهدوی می گفت که هویدا به من قول داده که در انتخابات کمک کند. چون که با هم دوست و همسایه هستیم اما حالا اگر کسی اسم هویدا را نزد مهدوی بیاورد دیگر با او حرف نمی زند. باور کنید مهدوی خانه اش را ارزان فروخت و از آنجا رفت تا دیگر شکل هویدا را نبیند. راستی که آدم نالایقی رییس دولت است.