گفت: يك سايت همسو با سايت جرس فاش كرد كه وزارت خارجه انگليس تصميم گرفته انعكاس برخي از اخبار و گزارش ها را از بي بي سي به سايت جرس منتقل كند.

گفتم: چرا؟! کدام بخش از اخبار و گزارش ها را؟!

گفت: این سایت می نویسد؛ انتشار برخی گزارش ها درباره ایران به اعتبار بی بی سی شدیدا لطمه زده و قرار است این نوع اخبار و گزارش ها را سایت جرس منتشر کند تا اعتبار بی بی سی آسیب بیشتری نبیند.

گفتم: حیوونکی این بهاءالله مهاجرانی چند تا لیوان شیر خر خورده حالا باید تا آخر عمر کولی بدهد و این و آن سوارش بشوند.

گفت: راستی خبر داری که بعد از دومین سفر کدیور به اسرائیل، مدیریت مهاجرانی برعهده کدیور است.

گفتم: پس بگو چی شده؟!

گفت: چی شده؟!

گفتم: يارو كه يك عمر با ماشين هاي سواري كه فرمانشان سمت چپ است رانندگي كرده بود وارد انگليس شد و اجباراً با اتوموبيل هاي انگليسي كه فرمانشان سمت راست است رانندگي مي كرد. ازش پرسيدند، در رانندگي با اين ماشين ها مشكلي نداري؟ گفت؛ نه! فقط وقتي مي خوام به بيرون تف كنم مي افتد تو صورت بغل دستي ام!