علاء الدین بروجردی در گفتگو با مهر در خرم آباد با بیان اینکه موضوع عکس العمل نمایندگان مجلس به عملکرد انگلیس به سالها قبل بازمی گردد، اظهار داشت: ولی این موضوع در مجلس هشتم به صورت سازمان یافته تبدیل به یک طرح شد که تعدادی از نمایندگان آن را ارائه کردند.

بروجردی با تاکید بر اینکه قطع اتباط با انگلیس در کمیسیون امنیت ملی رای آورده است، بیان داشت: بنابر این در آینده طبیعتا وقتی این مصوبه به صحن مجلس بیاید نمایندگان متناسب با آن تصمیم خود را اتخاذ خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این مصوبه در حال حاضر به صورت قانونی سیر خود را طی می کند، ادامه داد: طبیعی است که مصوبه قانونی آنچه خواهد بود که در صحن مجلس رای بیاورد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: جدا از بحثقطع رابطه ایران با انگلیس واقعیت این است که اگر انگلیس در سیاست های خصمانه خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تغییری ایجاد نکند نفرت ملت ما از این کشور فراگیرتر خواهد شد.

بروجردی تصریح کرد: شیطنت های انگلیس چیزی نیست که نمایندگان ملت بزرگ ایران از آن بگذرند.